4.4. Elektriskā lauka darbs un spriegums

Ja punktveida lādiņš q atrodas elektriskajā laukā, kura intensitāte ir , tad uz to darbojas spēks . Šī spēka ietekmē lādiņš var pārvietoties attālumā Δd. Tad tiek veikts darbs A =  qEΔd .

Ja lādiņš tiek pārvietots no punkta, kura potenciāls ir φ1, uz punktu, kura potenciāls ir φ2, tad darbu var izteikt arī kā lādiņa potenciālās enerģijas izmaiņu: A = W2- W1. Tā kā W2= 2 un W1=1, tad A = q(φ2-φ1). Potenciālu starpību φ2- φ1 sauc arī par spriegumu un apzīmē ar burtu U. Tāpēc var rakstīt, ka A = qU.