Atbildi uz jautājumiem, izvēloties pareizo atbildi! Katram jautājumam ir tikai viena pareiza atbilde!

Sākt pildīt testu

1. Vienā minūtē caur vada šķērsgriezuma laukumu izplūst 6 C liels lādiņš. Cik liels strāvas stiprums plūst pa vadu?

 

 

 

 

Pamatojums: strāvas stiprumu aprēķina ar formulu , kur laiks Δt ir sekundēs.


Tālāk

2. Stiepli, kurai nav izolācijas, sagriež šķērsām uz pusēm un daļas savieno paralēli. Kā mainās stieples pretestība?

 

 

 

 

Pamatojums: formulā redzams, ka stieples garums samazinās 2 reizes, bet stieples šķērsgriezuma laukums palielinās 2 reizes.


Tālāk

3. Ķēdes posms redzams attēlā. Kura no atbildēm parāda iespējamo sprieguma kritumu uz katra rezistora, ja R1 =2 Ω un R2 = 6 Ω?

 

 

 

 

Pamatojums: virknes slēgumā strāvas stiprums nemainās, bet sprieguma kritumu var aprēķināt pēc formulas U = IR.


Tālāk

4. Cik liela ir attēlā redzamā ķēdes posma kopējā pretestība?.

 

 

 

 

Pamatojums: virknē Rkop = R1 +R2 +...; paralēli
 


Tālāk

5. Kādu strāvas stiprumu ķēdē rāda ampērmetrs?

 

 

 

 

Pamatojums: ampērmetrs rāda caur to plūstošās strāvas stiprumu.


Tālāk

6. Kurš attēla grafiks (A, B, C vai D) attēlo metāla vadītāja īpatnējās pretestības atkarību no temperatūras?

 

 

 

 

Pamatojums: Metāla īpatnējo pretestību nosaka formula ρ = ρ0(1 + αt) .


Tālāk

7. Termistors ieslēgts virknē starp divām kvēlspuldzēm. Kā mainās spuldžu kvēle, ja termistoru atdzesē?

 

 

 

 

Pamatojums: jo temperatūra zemāka, jo termistora pretestība mazāka un strāvas stiprums palielinās.


Tālāk

8. Uz kura elektroda (1 vai 2) izgulsnējas varš elektrolīzes procesā elektrolītiskajā vannā, kurā iepildīts vara sulfāta šķīdums?

 

 

 

 

Pamatojums: Jo varš (Cu)  ir pozitīvi lādēts jons.


Tālāk

9. Kurā no parādītajām shēmām (A, B, C vai D) plūst strāva un spuldzīte kvēlo?

 

 

 

 

Pamatojums: lai spuldzīte kvēlotu elektriskajai ķēdei jābūt noslēgtai.


Tālāk

10. Kuros punktos redzamajā shēmā jāpievieno voltmetrs, lai noteiktu spuldžu kopējo spriegumu?

 

 

 

 

Pamatojums: tā kā voltmetrs jāpieslēdz paralēli un jānosaka visu spuldžu kopējais spriegums, tas jāpievieno pie punktiem 1 un 5.


Rezultāts
Pareizi atbildēts uz  jautājumiem no 10.