5.1. Elektriskās strāvas stiprums

Par elektrisko strāvu sauc lādētu daļiņu virzītu kustību. Šo kustību izraisa spēks, kas darbojas uz lādētām daļiņām. Šāds spēks rodas, ja vadītāja galiem ir dažādi potenciāli. Dažādus potenciālus vadītāja galiem uztur strāvas avots. Par strāvas virzienu pieņem pozitīvi lādēto daļiņu kustības virzienu elektriskajā laukā.

 

Elektrisko strāvu raksturo strāvas stiprums.
Strāvas stiprums I ir vienāds ar elektrisko lādiņu, kas laika vienībā izplūst caur vadītāja šķērsgriezumu: ,
kur Δt – laiks, Δq – lādiņš. Strāvas stiprums ir skalārs lielums.