Atbildi uz jautājumiem, izvēloties pareizo atbildi! Katram jautājumam ir tikai viena pareiza atbilde!

Sākt pildīt testu


1. Magnētiskajā laukā ielido elektrons un kustas pa riņķa līnijas loku. Kura ir protona kustības trajektorija (1, 2, 3 vai 4), kurš ielido tādā pašā laukā ar tādu pašu ātrumu?

 

 

 

 

Pamatojums: protonam piemīt pozitīvs elektriskais lādiņš un lielāka masa.


Tālāk

2. Rāmīša rotācijas divi veidi homogēnā magnētiskajā laukā parādīti attēlā. Kurā gadījumā inducējas elektriskā strāva?

 

 

 

 

Pamatojums: strāva inducējas, ja caur rāmīti mainās magnētiskā plūsma.


Tālāk

3. Strāvas stiprums spolē, kuras induktivitāte ir 0,1 H, mainās laikā. Cik liels pašindukcijas EDS inducējas spolē?

 

 

 

 

Pamatojums: izmanto formulu


Tālāk

4. Maiņstrāvas spriegums mūsu dzīvokļu elektrotīkla kontaktligzdās laikā mainās tā, kā parādīts attēlā. Cik liela ir maiņstrāvas frekvence?

 

 

 

 

Pamatojums: Periods ir laiks, kāda notiek viena pilna svārstība. To nosaka no grafika un tas ir apgriezti proporcionāls frekvencei.
 


Tālāk

5. Kuras ierīces darbība ir saistīta ar Ampēra spēku?

 

 

 

 

Pamatojums: Ampēra spēks rodas elektrodzinēja tinumos.


Tālāk

6. Neitrons ielido homogēnā magnētiskajā laukā 30° leņķī pret indukcijas līnijām. Kāda ir šīs daļiņas kustības trajektorija?

 

 

 

 

Pamatojums: neitronam nepiemīt elektriskais lādiņš.


Tālāk

7. Elektriskā shēma, kas sastāv no strāvas avota, spoles un četrām vienādām kvēlspuldzēm, ir parādīta attēlā. Kurā kvēlspuldzē pēc slēdža K noslēgšanas strāvas stiprums sasniedz maksimālo vērtību visvēlāk?

 

 

 

 

Pamatojums: spoles induktīvā pretestība kavē strāvas izmaiņu.


Tālāk

8. Kurā no attēla situācijām (1, 2, 3, vai 4) parādītas magnētiskā lauka indukcijas līnijas ap taisnu vadītāju, pa kuru plūst elektriskā strāva?

 

 

 

 

Pamatojums: ap taisnu vadītāju veidojas riņķveida magnētiskā lauka līnijas.


Tālāk

9. Kurš no attēla grafikiem (1, 2, 3, vai 4) raksturo maiņstrāvas ķēdē aktīvās pretestības atkarību no maiņstrāvas frekvences, ja tā ir neliela?

 

 

 

 

Pamatojums: aktīvā pretestība nav atkarīga no frekvences.


Tālāk

10. Metālisks gredzens krīt lejup. Vienreiz gredzens krīt (uzvērts) uz vertikāla stieņmagnēta. Otrreiz gredzens krīt līdzās magnētam. Abos gadījumos gredzena plakne atrodas horizontāli. Kurā gadījumā elektriskā strāva inducējas gredzenā?

 

 

 

 

Pamatojums: strāva inducējas, ja caur gredzenu mainās magnētiskā plūsma.


Rezultāts
Pareizi atbildēts uz  jautājumiem no 10.