A

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    R    S    T    U    V    Z   

absolūtais gaisa mitrums

absolūtais gaisa mitrums – ūdens tvaika daudzums gramos 1 m3 gaisa

absolūtā temperatūra

absolūtā temperatūra – absolūtās temperatūras jeb Kelvina skalā temperatūras mērvienība ir kelvins (T[K]). Temperatūru T = 0 K sauc par absolūto nulli, tai atbilst –273 ºC.

adiabātisks process

adiabātisks process – process, kurā enerģija netiek ne atdota, ne saņemta no apkārtējiem ķermeņiem, neveicot mehānisko darbu

aktīvā pretestība

aktīvā pretestība – tāda vadītāja pretestība, kura ķēdē neveidojas induktivitāte un kapacitāte (L = 0, C = 0)