1.4. Radiolokācija, radioastronomija un GPS

Objektu atklāšanu un precīzas to atrašanās vietas noteikšanu, izmantojot radioviļņus, sauc par radiolokāciju. Radiolokācijā izmanto centimetru vai milimetru ultraīsos radioviļņus.

Ar radiolokācijas palīdzību aviācijas dispečeri seko lidmašīnu kustībai gaisā, vada to pacelšanos gaisā un nolaišanos uz skrejceļa. Kuģu radiolokatori kontrolē ledus apstākļus ziemeļu jūrās, radiolokatorus izmanto kosmisko lidojumu vadības dienesti.

1931. gadā tika atklāts kosmiskais radiostarojums. Sešus gadus vēlāk uzbūvēja pirmo radioteleskopu.

Daudzi Visuma objekti (Saule, planētas, miglāji, galaktikas, kvazāri, pulsāri) izstaro radioviļņus, kurus var uztvert, izmantojot mūsdienu tehniku. Parasti radioastronomi izmanto radioviļņus, kuru frekvences ir intervālā no 2...5 mm līdz 15...20 m. Izmantojot radioantenu, tika atklāts reliktais starojums, kas izveidojās Lielā Sprādziena laikā.

Netālu no Ventspils, Irbenē atrodas Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs (VSRC jeb VIRAC - Ventspils International Radio Astronomy Center), kurā ir 32 metru pilnīgi grozāma paraboliska antena RT-32, piemērota novērojumiem centimetru viļņu diapazonā, kā arī otra – 16 metru antena RT-16. VIRAC galvenais uzdevums ir veikt dabisko un mākslīgo kosmisko radioviļņu avotu novērojumus, lai uzkrātu datus fundamentālām un praktiskām radioastronomijas, astrofizikas, kosmoloģijas, ģeofizikas, ģeodinamikas, ģeodēzijas, koordinātu; laika dienesta un citām izpētes programmām.Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs

http://www.virac.lv/lv/info.html

GPS

20. gs. 80. gados sāka attīstīties satelītnavigācija jeb globālās pozicionēšanas sistēma (GPS – nosaukuma Global Positioning System pirmie burti). Šī sistēma nodrošina ikvienu GPS uztvērēja lietotāju ar informāciju par savu atrašanās vietu (ģeogrāfisko platumu un garumu, augstumu virs jūras līmeņa, kustības ātrumu un virzienu, kā arī laiku ar 1 ns precizitāti) jebkur pasaulē.

GPS uztvērējs izmanto 24 aktivizētus Zemes mākslīgos pavadoņus, kas nepārtraukti raida signālus. Savukārt Zemes stacijas, kas apvienotas vienotā tīklā, raida pavadoņiem navigācijas korekcijas. Satelītu trajektorijas reālā laikā iespējams apskatīt http://science.nasa.gov/realtime/jtrack/Spacecraft.html