2.1. Fotometrija

Par fotometriju sauc optikas nozari, kurā aplūko elektromagnētiskā starojuma enerģijas mērīšanu.

To var veikt divējādi:

1) fizikāli – ar dažādiem fizikāliem mēraparātiem, mērot elektromagnētiskā starojuma plūsmu, stiprumu, starojuma intensitāti u.c. fizikālos lielumus;

2) fizioloģiski – ar redzes uztveri. Cilvēka acs uztver tikai elektromagnētiskā starojuma daļu ar viļņa garumu no 400 nm līdz 780 nm.(Citu viļņa garumu starojumu acs neuztver kā gaismu.)