2.2. Gaismas avoti

Gaismas avoti – ķermeņi, kas apkārtējā telpā izstaro gaismu.

Ikvienā gaismas avotā kāda enerģija pārvēršas gaismas enerģijā.

Termiskie gaismas avoti jeb termiskie starotāji – ķermeņi, kas sakarsuši līdz augstai temperatūrai, piemēram, elektrisko spuldžu kvēldiegi, zvaigznes u.c.

Luminiscentie gaismas avoti (piemēram, gāzizlādes spuldzes, televizoru ekrāni, gāzizlādes caurules u. c.)


Optiskie kvantu ģeneratori – lāzeri. To starojums ir koherents – nemainīga viļņu fāžu starpība un frekvence.


Tāpat kā radiostacija raida noteikta garuma radioviļņus, arī gaismas avoti izstaro noteikta garuma elektromagnētiskos viļņus. Kā zināms, sadalot balto gaismu, spektrā redzams, ka tā sastāv no vairākām krāsām – dažāda viļņa garuma gaismām.

Dažādu gaismas avotu starojumam ir dažāds spektrālais sastāvs, tāpēc tos uztveram atšķirīgās krāsās.