Atbildi uz jautājumiem, izvēloties pareizo atbildi! Katram jautājumam ir tikai viena pareiza atbilde!

Sākt pildīt testu

1.Kura atbilde ir pareiza?

 

 

 

 

Pamatojums: Gamma stariem ir mazāks viļņa garums nekā sarkanajai gaismai.


Tālāk

2. Kura veida starojumam ir vislielākais ātrums vakuumā?

 

 

 

 

Pamatojums: Visu veidu elektromagnētiskajam starojumam ir vienāds izplatīšanās ātrums.


Tālāk

3. Zils un sarkans lāzera stars iziet cauri optiskajai sistēmai un nokļūst uz ekrāna, kā parādīts attēlā. Optiskā sistēma ir aizklāta un nav redzama. Kas ir šī optiskā sistēma?

 

 

 

 

Pamatojums: Prizmā zilais stars lūst vairāk nekā sarkanais.


Tālāk

4. Ko apstiprina gaismas interference?

 

 

 

 

Pamatojums: 
Gaismas interference ir tās viļņu dabas pierādījums.


Tālāk

5. Uz stikla prizmu krīt šaurs gaismas staru kūlis, kas sastāv no trīs viļņa garuma starojumiem: 600 nm, 500 nm un 400 nm. Kurš staru kūlis pēc iziešanas no prizmas atbilst 600 nm garam viļņa garumam?

 

 

 

 

Pamatojums: Lielāka viļņa garuma gaisma lūst mazāk.


Tālāk

6. Radioviļņi viegli apliecas ap ēkām. Kāpēc gaismas viļņiem šis efekts ir neievērojams?

 

 

 

 

Pamatojums: Lai novērotu difrakciju, šķēršļa izmēriem jābūt samērojamiem ar viļņa garumu.


Tālāk

7. Kurā atbildē dotais laiks precīzāk atbilst laikam, kādā gaisma iziet cauri briļļu stikliem?

 

 

 

 

Pamatojums: Briļļu stikla biezums ir daži milimetri, bet gaismas ātrums ar kārtu 108 m/s.


Tālāk

8. Difrakcijas režģa vienādojums ir šāds: d sinφ = mλ Ko šajā vienādojumā raksturo lielums d ?

 

 

 

 

Pamatojums: Difrakcijas režģa vienādojumā lielums d ir difrakcijas režģa konstante.


Tālāk

9. Baltā gaisma krīt uz difrakcijas režģi. Kas novērojams uz ekrāna?

 

 

 

 

Pamatojums: Uz ekrāna novērojama interferences aina, kas rodas difrakcijas dēļ.


Tālāk

10. Kas raksturīgs lineāri polarizētai gaismai?

 

 

 

 

Pamatojums: Elektriskā lauka intensitātes vektora svārstības saglabā nemainīgu orientāciju telpā.


Rezultāts
Pareizi atbildēts uz  jautājumiem no 10.