3.2. Gaismas ātrums

Senāk uzskatīja, ka gaisma izplatās ar bezgalīgi lielu ātrumu. Dāņu astronoms O. Rēmers 17. gadsimtā pirmais novērtēja gaismas ātrumu un ieguva tā skaitlisko vērtību 214 000 km/s. Pēc tam tika veikti precīzāki mērījumi. 1905. gadā A. Einšteins speciālajā relativitātes teorijā pieņēma, ka gaismas ātrums ir lielākais ātrums, ar kādu iespējams pārraidīt informāciju.

Starptautiskajā Mēru un svaru konferencē 1983. gadā pieņēma, ka gaismas ātrums vakuumā ir vienāds ar 299 792 458 m/s. Aprēķinos var pieņemt, ka vakuumā gaismas ātrums c ≈ 3∙ 108 m/s.

Tomēr ātrums, ar kādu izplatās gaisma vielā, ir dažāds. Ātruma maiņu raksturo gaismas laušanas koeficients n.