4.1. Atoma kodols un kodola elektronu apvalks

Visiem dabā eksistējošiem atomiem ir pozitīvi lādēts kodols. Kodola lādiņš

q = Ze,

kur Z – elementa kārtas skaitlis ķīmisko elementu periodiskajā tabulā, bet e – elementārlādiņš. Pašlaik fizikā zināmais elementārlādiņa lielums ir 1,60217653(14) · 10-19 C. Aprēķiniem izmanto 1 e = 1,6 · 10-19 C. Kodolu ietver elektronu apvalks, kas satur Z elektronus. Katra elektrona lādiņš ir negatīvs un tā modulis ir 1 e.

Piemēram, litija Li kārtas skaitlis
Z = 3
.
Litija atoma kodola lādiņš
q = 3 · 1,6 · 10-19 = 4,8 · 10-19 C.
Litija atoma kodolu aptver
elektronu apvalks, kas satur
3 elektronus.