2.4. Šķīduma sastāva izteiksmes veidi

Izšķīdinātās vielas masas daļa (w) ir lielums, kas rāda izšķīdinātās vielas masas attiecību pret šķīduma masu:

(decimāldaļās vai procentos).

Šķīduma masu (m), tilpumu (V) un tā blīvumu (ρ) saista sakarība:

mšķīdumam = Všķīdumam · ρ šķīdumam

Savukārt, šķīduma blīvums ir atkarīgs no izšķīdinātās vielas blīvuma un masas. Parasti, izšķīdinātās vielas masas daļai palielinoties, palielinās arī šķīduma blīvums.


4.att. Dažu vielu šķīduma blīvuma atkarība no izšķīdinātās vielas masas daļas šķīdumā.

Izšķīdušās vielas molārā koncentrācija ir izšķīdušās vielas daudzuma (mol) attiecība pret šķīduma tilpumu (l):

 

Ķīmijas laboratorijā lieto šķīdumus ar noteiktu izšķīdušās vielas molāro koncentrāciju. Šķīdumus gatavo atbilstoša tilpuma mērkolbā. Šķīduma pagatavošanai nepieciešamo vielas masu mērī ar analītiskajiem svariem. Šķīduma pagatavošanai izmanto arī fiksanālus.

Šķīduma ar noteiktu izšķīdušās vielas molāro koncentrāciju pagatavošana.


Uzklikšķinot attēlus var palielināt