2. uzdevums

Jaunsudraba sastāvs (masas daļas) ir 68% Cu, 19% Ni un 13% Zn.
Cik gramu jaunsudraba var iegūt no 32 g Cu, ja pārējie metāli ir pietiekamā daudzumā?

Atbilde


47 g.