Atbildi uz jautājumiem, izvēloties pareizo atbildi! Katram jautājumam ir tikai viena pareiza atbilde!

Sākt pildīt testu

1.Kurš no vielu kristālrežģu shematiskajiem attēliem ir metāla kristālrežģis?

 

 

 C

 


Tālāk

2. Kādas fizikālās īpašības ir raksturīgas visiem metāliem?

 

 

 

 

 


Tālāk

3. Kuram metālam ir viszemākā kušanas temperatūra?

 

 

 

 

 


Tālāk

4. Kurš no metāliem ir vieglais metāls?

 

 

 

 


Tālāk

5. Metālu spēju deformēties nepārtraukta spiediena iedarbībā sauc par:

 

 

 

 


Tālāk

6. Kuri metāli dabā ir sastopami tikai sāļu veidā?

 

 

 

 


Tālāk

7. Kurš no derīgajiem izrakteņiem nav sastopams Latvijā?

 

 

 

 


Tālāk

8. Kuram metālam vērtības elektronu izvietojums ir 1s2 2s2 2p6 3s2 ? (Ķīmisko elementu periodiskā tabula)

 

 

 

 


Tālāk

9. Latvijā izplatītākais kalciju saturošais iezis ir:

 

 

 

 


Tālāk

10. Kuru metālu var iegūt elektrolizējot tikai tā sāļu un sārmu kausējumus?

 

 

 

 


Tālāk

11. Vara hlorīda šķīduma elektrolīzes procesā uz katoda izdalās:

 

 

 

 


Tālāk

12. Izplatītākais metāliskais elements Zemes garozā ir:

 

 

 

 


Tālāk

13. Kura sakausējuma sastāvā nav Cu?

 

 

 

 


Rezultāts
Pareizi atbildēts uz  jautājumiem no 13.