3. uzdevums

Fe2+ jonu pierādīšanai izmanto kālija heksacianoferātu(III) jeb sarkano asinssāli K3[Fe(CN)6], bet Fe3+ jonu pierādīšanai izmanto kālija heksacianoferātu(II) jeb dzelteno asinssāli K4[Fe(CN)6]. Fe2+ joniem reaģējot ar sarkano asinssāli rodas zilas nogulsnes – dzelzs(II) heksacianoferāts(III), bet Fe3+ joniem reaģējot ar dzelteno asinssāli rodas zilas nogulsnes – dzelzs(III) heksacianoferāts(III). Uzraksti iegūto komplekso savienojumu ķīmiskās formulas!


Atbilde

Fe3[Fe(CN)6]2, Fe4[Fe(CN)6]3