Atbildi uz jautājumiem, izvēloties pareizo atbildi! Katram jautājumam ir tikai viena pareiza atbilde!

Sākt pildīt testu

1. Kura metāla joni krāso  liesmu dzeltenu?

 

 

 

 


Tālāk

2. Kurš metāls aktīvi reaģā ar H2O?

 

 

 

 


Tālāk

3. Kurš no dotajiem metāliem nereaģē ar atšķaidītu H2SO4?

 

 

 

 


Tālāk

4.Kura no dotajiem reakcijām ir iespējama?

 

 

 

 

 


Tālāk

5. Kuram no dotajiem savienojumiem ir amfotēras īpašības?

 

 

 

 


Tālāk

6. Kurš savienojums var reaģēt gan ar HCl, gan ar KOH?

 

 

 

 


Tālāk

7. Savienojuma Na[Al(H2O)2(OH)4] nosaukums ir:

 

 

 

 


Tālāk

8. Kurš metāls ir visaktīvākais reducētājs?

 

 

 

 


Tālāk

9. Kurš no dotajiem metāliem, reaģējot ar ūdeni, veido sārmu?

 

 

 

 


Tālāk

10. Kuru vielu izmanto Ba2+ jonu pierādīšanai?

 

 

 

 


Rezultāts
Pareizi atbildēts uz  jautājumiem no 10.