2.1. Metālu ķīmiskā aktivitāte

Metālisko elementu atomi ķīmiskajās reakcijās samēra viegli atdod vērtības elektronus un savienojumos tiem ir tikai pozitīvas oksidēšanas pakāpes (ķīmisko elementu periodiskā tabula ). Ķīmiskajās reakcijās metāli viegli oksidējas.

Elektroķīmisko spriegumu rindā metāli sakārtoti to oksidēšanās aktivitātes samazināšanās secībā (virzienā Li → Au).

Metālu elektroķīmisko spriegumu rinda un metālu ķīmiskās īpašības
Li, K, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Ni, Sn, Pb, (H2) Cu, Hg, Ag, Pt, Au
Atomu spēja atdot elektronus
Oksidēšana ar skābekli
Iedarbība ar halogēniem
Iedarbība ar ūdeni
Iedarbība ar skābju ūdensšķīdumiem
Iedarbība ar sāļu ūdensšķīdumiem
Atomu spēja atdot elektronus
Samazinās
Li, K, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Ni, Sn, Pb, (H2) Cu,  Hg, Ag, Pt, Au
Oksidējas strauji parastajā temperatūrā Oksidējas lēni parastajā temperatūrā vai arī karsējot         |    Neoksidējas
Li, K, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Ni, Sn, Pb, (H2) Cu, Hg, Ag, Pt, Au
Veidojas metālu halogenīdi

Filma
Li, K, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Ni, Sn, Pb, (H2) Cu,  Hg, Ag, Pt, Au
Parastajā temperatūrā izspiež H2 un rodas sārmi

Filma
Karsējot izdalās ūdeņradis un veidojas oksīdi, bet, magnijam un amalgamētam alumīnijam (kam noņemta oksīdu kārtiņa) reaģējot ar ūdeni, – hidroksīdi
Filma             Filma              Filma
Neizspiež H2 no ūdens


Filma
Li, K, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Ni, Sn, Pb, (H2) Cu,  Hg, Ag, Pt, Au
Izspiež ūdeņradi no atšķaidītām skābēm

Filma
Neizspiež H2 no atšķaidītām skābēm
  Reducē koncentrētu HNO3, H2SO4 un atšķaidītu HNO3

Filma           Filma
Nereducē konc.HNO3 un H2SO4
Li, K, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Ni, Sn, Pb, (H2) Cu,  Hg, Ag, Pt, Au
 

Reaģē ar mazāk aktīvo metālu sāļu šķīdumiem
(aizvietošanas reakcija)Merāla jons Na+ K+ Sr2+ Ba2+ Ca2+ Cu2+

Liesmas krāsa

Uzklikšķinot uz metālu jonu simboliem, var aplūkot video.

Šo metālu katjonu īpašību izmanto pirotehnikā.

www.petarde.lv