Vizuālie materiāli ķīmijā 8.klasei

1. Ko mācās ķīmijā?

2. Ieskats vielu mikropasaulē

3. Vielu oksidēšanās

4. Gaiss un tā kvalitāte

5. Skābes un bāzes – pretstati ķīmijā un dzīvē

6. Ūdens cilvēka dzīvē