1. uzdevums

Izmantojot zīmējumu, nosaki:

a) vektora koordinātas;

b) vektora koordinātas;

c) vienādi vērstus vektorus;

d) pretēji vērstus vektorus;

e) vienādus vektorus;

f) pretējus vektorus;

g) vektoru , projekcijas uz koordinātu asīm;

h) vektora moduli!

Atrisinājums

a) Ja N(x1; y1) un K(x2;y2), tad (x2-x1;y2-y1).


Tālāk

(4 – 0; 1 – ( − 1))

(4;2)


Tālāk

b) (− 4 − 0; − 3 – (− 1))

(−4; −2)


Tālāk

c) , jo to virzieni sakrīt


Tālāk

d) , , jo to virzieni ir pretēji


Tālāk

e) , jo to virzieni un garumi sakrīt


Tālāk

f) , jo to virzieni ir pretēji, bet garumi sakrīt


Tālāk

g) NKx = 4, NKy = 2, NMx =−4, NMy = −2


Tālāk

h) Ja N(x1; y1) un L(x2;y2), tad


Tālāk

Atbilde.