1. uzdevums

Atrisini vienādojumu!


Atrisinājums


Lai varētu izmantot substitūcijas metodi, pārveido doto vienādojumu 


Tālāk

Lieto substitūciju x2x = a.

Tālāk

Uzraksta doto vienādojumu ar jauno mainīgo.


Tālāk

Vienādo saucējus.


Tālāk

Daļa ir vienāda ar nulli, ja skaitītājs ir vienāds ar 0, bet saucējs nav 0.

a2 – 6a + 8 = 0   a ≠ 0


Tālāk

a1 = 2   a2 = 4


Tālāk

Atrastās jaunā mainīgā vērtības ievieto izteiksmē x2x = a , ar kuru tika noteikts jaunais mainīgais.

x2x = 2; x2x = 4


Tālāk

Atrisina iegūtos kvadrātvienādojumus.

Atbilde: