3. uzdevums

 
Dotas vektora galapunktu koordinātas:

a) A(1;2) B(3;5);

b) A(–4; –2) B(1;2);

c) A(3; –1) B(–4; –3).

Nosaki vektora koordinātas un aprēķini tā moduli!

Atbilde: