4. uzdevums

Plaknē dots vektors , kura garums ir 5 vienības. Nosaki tā projekciju uz Ox asi, ja

a) vektors ir paralēls Ox asij, un tā virziens ir pretējs Ox ass pozitīvajam virzienam;

b) vektors ir perpendikulārs Ox asij;

c) vektors ar Ox asi veido 30° leņķi!

Atbilde:

a) mx = − 5;
b) mx = 0;
c) .