8. uzdevums

Dots trijstūris MKP, punkti A un B atrodas uz malas MP tā, ka MA = AB = BP. Zināms, ka  . Izsaki ar vektoriem vektorus !

Atbilde: