7. uzdevums

Vai vektora garums var būt mazāks gan par vektora , gan par vektora garumu atsevišķi?

Atbilde:

Var būt.

 vai