1. uzdevums

1. No dotajiem skaitļiem izraksti naturālos un racionālos skaitļus! 0,83; -7; -; 0; 4; 2,3(15); -

Atbilde:

Starp dotajiem ir viens naturālais skaitlis: 4
Racionālie skaitļi ir: 0,83; -7; -3; 0; 4; 2,3(15);