2. uzdevums

2. Uzraksti doto skaitli normālformā!
a) 720 tūkstoši
b) 0,000035

Atbilde:

a) 7,2 · 105 b) 3,5 · 10-5