10. uzdevums

Asfaltējot 700 m garu ielu, izlietoja 945 m3 asfalta. Aprēķini ielas platumu un asfalta kārtas biezumu, ja asfalta kārtas biezums ir 0,15% no ielas platuma!

Atbilde:

30 m un 0,045 m