9. uzdevums

Atrisini vienādojumu! |x – 2| = |3 – 2x|

Atbilde: