7. uzdevums

Atrisini vienādojumu, sadalot vienādojuma kreiso pusi reizinātājos! x3 – 2x2 + x – 2 = 0

Atbilde:

x = 2