8. uzdevums

Atrisini vienādojumu!  

Atbilde:

x = –2