Atbildi uz jautājumiem, izvēloties pareizo atbildi! Katram jautājumam ir tikai viena pareiza atbilde!


Sākt pildīt testu

1. Monētu met 4 reizes. Cik dažādu iznākumu - ģerboņu un ciparu virkņu - var iegūt?

 

 

 

 


Tālāk

2. Komandai „Mobilis” turnīrā paredzētas 13 spēles. „Sportprognoze” piedāvā uzminēt visu šo spēļu iznākumus – uzvara, zaudējums vai neizšķirts. Cik dažādos veidos var aizpildīt vienu „Sportprognozes” kartīti?

 

 

 

 


Tālāk

3. Šaha spēlē figūra "karalis" apdraud visus blakus esošos lauciņus. Kādu lielāko skaitu "karaļu" var  nolikt uz šaha galdiņa, lai nekādi divi "karaļi" neapdraudētu cits citu?

 

 

 

 


Tālāk

4. Dota 2 x 2 rūtiņu tabula. Katrā tabulas rūtiņā jāieraksta kāds skaitlis no 1 līdz 10 (skaitļi neatkārtojas). Cik dažādos veidos var aizpildīt tabulu?

 

 

 

 

 

Tālāk

5. Kodu veido tikai no cipariem 0 un 1. Cik dažādu sešciparu kodu var izveidot?

 

 

 

 


Tālāk

6. Uz riņķa līnijas atzīmēti 4 zili un 5 sarkani punkti. Ir novilktas visas iespējamās hordas, kuru abi galapunkti atrodas atzīmētos punktos. Cik hordām abi galapunkti ir vienā krāsā?

 

 

 

 


Tālāk

7. Cik kauliņu būtu domino komplektā, kurā kauliņu vērtības mainītos no 0/0 līdz 3/3 (2/1 un 1/2 uzskata par vienu un to pašu domino kauliņu)?

 

 

 

 


Tālāk

8. No 100 tūristiem 90 prot angļu valodu, 80 prot vācu valodu un 50 prot spāņu valodu. Kāds ir minimālais iespējamais to tūristu skaits, kuri prot visas trīs valodas?

 

 

 

 


Tālāk

9. Cik dažādos veidos dotajā rūtiņu laukumā var ierakstīt sešus A burtus tā, lai katrā rindā un katrā kolonā būtu tieši viens burts A?

 

 

 

 


Tālāk

10. Cik dažādos veidos 7 klasesbiedri var nostāties rindā pie kinoteātra kases?

 

 

 

 


Tālāk

11. Rotā ir 3 virsnieki, 7 kaprāļi un 70 kareivji. Cik dažādos veidos var izveidot izlūkvienību no 1 virsnieka, 2 kaprāļiem un 10 kareivjiem?

 

 

 

 


Tālāk

12. Cik ir sešciparu skaitļu, kuri dalās ar 5?

 

 

 

 


Tālāk

13. Dotas divas paralēlas taisnes a un b. Uz taisnes a atzīmēti 6 punkti, uz taisnes b - 5 punkti. Cik dažādu četrstūru ar virsotnēm dotajos punktos var konstruēt?

 

 

 

 


Tālāk

14. Kādā valstī ir 20 pilsētas. Cik ceļu ir valstī, ja no katras pilsētas iziet tieši 6 ceļi un katrs ceļš savieno divas šīs valsts pilsētas?

 

 

 

 


Tālāk

15. Basketbola treniņā piedalās 10 skolēni. Cik dažādos veidos treneris var sadalīt viņus divās komandās pa pieciem skolēniem katrā?

 

 

 

 


Tālāk

16. Apsardzes firmā strādā 10 apsargi. Cik dažādos veidos var izvēlēties divus apsargu pārus?

 

 

 

 


Tālāk

17. 32 futbola komandas izspēlēja turnīru pēc olimpiskās sistēmas – zaudētājs uzreiz izstājās no turnīra. Cik spēļu tika nospēlētas turnīrā?

 

 

 

 


Tālāk

18. Satiekoties klases salidojumā, katrs dalībnieks katram paspieda roku. Cik cilvēku piedalījās pasākumā, ja kopējais rokasspiedienu skaits bija 45?

 

 

 

 


Tālāk

19. Cik dažādu dalītāju ir skaitlim 24 · 32 · 53 · 7?

 

 

 

 

Rezultāts
Pareizi atbildēts uz  jautājumiem no 19.