Atbildi uz jautājumiem, izvēloties pareizo atbildi! Katram jautājumam ir tikai viena pareiza atbilde!


Sākt pildīt testu1. Dota regulāra četrstūra piramīda. Tās pamata malas garums ir 2a un augstums ir a. Leņķis starp sānu šķautni un pamata plakni ir

 

 

 

 


Tālāk


2. Dota regulāra četrstūra piramīda. Tās pamata malas garums ir 2a un augstums ir a. Sānu skaldnes leņķis ar pamata plakni ir

 

 

 

 


Tālāk


3. Dota regulāra četrstūra piramīda. Tās pamata malas garums ir 2a un augstums ir a. Sānu skaldnes leņķis pie virsotnes ir

 

 

 

 


Tālāk


4. Dota regulāra četrstūra piramīda. Tās pamata malas garums ir 2a un augstums ir a. Leņķis starp piramīdas augstumu un sānu šķautni ir

 

 

 

 Tālāk


5. Dota regulāra četrstūra piramīda. Tās pamata malas garums ir 2a un augstums ir a. Piramīdas tilpums ir

 

 

 

 


Tālāk


6. Dota regulāra četrstūra piramīda. Tās pamata malas garums ir 2a un augstums ir a. Piramīdas apotēma ir

 

 

 

 


Tālāk


7. Dota regulāra četrstūra piramīda. Tās pamata malas garums ir 2a un augstums ir a. Piramīdas sānu virsmas laukums ir

 

 

 

 


Tālāk


8. Dota regulāra četrstūra piramīda. Tās pamata malas garums ir 2a un augstums ir a. Leņķis starp sānu skaldni un pamata plakni ir

 

 

 

 


Tālāk


9. Dota regulāra četrstūra piramīda. Tās pamata malas garums ir 2a un augstums ir a. Leņķis starp sānu šķautni un pamata plakni ir

 

 

 

 


Tālāk

10. Ja regulāras piramīdas visas šķautnes palielina 3 reizes, tad piramīdas tilpums palielinās

 

 

 

 


Tālāk

11. Ja regulāras trijstūra piramīdas sānu virsmas laukums ir 48 cm2, apotēma 8 cm, tad pamata mala ir

 

 

 

 


Tālāk

12. Piramīdas pamats ir rombs, augstuma pamats ir diagonāļu krustpunkts. Romba diagonāļu garumi attiecīgi 8 cm un 6 cm, piramīdas augstums ir 12 cm, tad tās tilpums (cm3) ir

 

 

 

 


Tālāk

13. Ja piramīdas pamats ir taisnleņķa trijstūris un visas piramīdas sānu šķautnes ir vienādas, tad no apgalvojumiem aplams ir

 

 

 

 


Tālāk

14. Regulāras četrstūra piramīdas augstums ir 7 cm, pamata mala ir 8 cm, tad sānu šķautnes garums (cm) ir

 

 

 

 


Tālāk

15. Piramīda nošķelta paralēli pamatam caur augstuma viduspunktu. Pamata laukums ir Q. Šķēluma laukums ir

 

 

 

 


Tālāk

16. Ja trijstūra piramīdas visas sānu skaldnes ar pamata plakni veido vienādus leņķus, tad no apgalvojumiem patiess ir tikai

 

 

 

 


Tālāk

17. Ja piramīdas tilpums ir 900 cm3, bet pamata laukums 180 cm2, tad piramīdas augstums ir

 

 

 

 


Tālāk

18. Ja nošķeltas piramīdas pamatu laukumi ir 18 cm2 un 8 cm2, bet piramīdas augstums 6 cm, tad nošķeltās piramīdas tilpums ir

 

 

 

 


Tālāk

19. Ja regulāras četrstūra piramīdas pamata mala ir 9 cm, bet divplakņu kakta leņķi pie pamata ir 60°, tad piramīdas sānu virsmas laukums ir

 

 

 

 


Tālāk

20. Piramīdas pamats ir kvadrāts ar malu 3 dm. Piramīdas augstums, kas vienāds ar 40 cm, iet caur pamata virsotni. Aprēķini piramīdas pilnas virsmas laukumu!

 

 

 

 


Tālāk

21. Aprēķini trijstūra piramīdas tilpumu, ja no vienas piramīdas virsotnes iziet savstarpēji perpendikulāras šķautnes, kuru gaumi ir 6 cm, 5 cm un 4 cm.

 

 

 

 

Rezultāts
Pareizi atbildēts uz  jautājumiem no 21.