Materiālu izkārtojums un lietošana

Vizuālie materiāli diskā izkārtoti atbilstoši tematiem.
Tematā iekļautie materiāli sakārtoti tabulā (turpmāk skatīt 1. piemēru).
Tabulas ailē "Materiāla nosaukums", novietojot kursoru uz izvēlētā materiāla nosaukuma, kļūst redzama īsa anotācija materiāla lietojumam.
Ailē "Materiāls" atrodas materiāla darba vides grafiskais apzīmējums. Grafiskais apzīmējums satur pieejas saiti materiālam. Lietojiet peles dubultklišķi uz materiāla grafiskā apzīmējuma, lai sāktu darbu ar materiālu.
Ailē "Kods" atrodas materiālam piešķirtais identifikātors, ar kādu tas ievietots diskā vai tiek minēts citos atbalsta materiālos.
Ailē "Palīgs" var atrasties saite uz papildinformāciju saturošiem dokumentiem materiāla izmantošanai. Lietojiet peles dubultklišķi uz materiāla grafiskā apzīmējuma, lai sāktu darbu ar materiālu.

Ja materiāls atvērts pilna ekrāna režīmā un tradicionālās logu vadības iespējas nav pieejamas, loga aizvēršanai izmantojiet taustiņu kombināciju Alt+F4.

1. piemērs
Pieņemtie apzīmējumi un nepieciešmā programmatūra

Materiālu darba vidēm lietoti šādi apzīmējumi un izvirzītas šādas tehniskās prasības:

materiāls izmanto Adobe Flash Player spraudni. (Instalāciju varat sākt šeit, nepieciešams interneta pieslēgums).

materiāls izmanto Adobe Reader. (Instalāciju varat sākt šeit, nepieciešams interneta pieslēgums).

materiāls izmanto Microsot PowerPoint (versija 2003 vai jaunāka).

materiāls izmanto interaktīvās tāfeles vidi. (Instalāciju varat sākt šeit, nepieciešams interneta pieslēgums).

materiāls izmanto Geonext vidi. (Instalāciju varat sākt šeit, nepieciešams interneta pieslēgums).

materiāls izmanto datora video sistēmu. Video sistēmas kļūdas gadījumā (piem. nav attēla) var būt nepieciešma video kodējuma atpazīšanas pakotnes atjaunināšana. Instalāciju varat sākt šeit (nepieciešams interneta pieslēgums).

Tehniskās prasības

Minimālās tehniskās prasības datoram. Pentium 4 –1Ghz procesors, 512 MB RAM, attēlam nodrošināta 1024 x 768px izškirtspēja.

Rekomendētās tehniskās prasības datoram. 2.0 GHz Intel Core 2 Duo procesors, 1GB RAM, attēlam nodrošināta 1024 x 768px izškirtspēja.