BIOLOĢIJA
8. klase 4. temats Mugurkaulnieki ar nepastāvīgu
ķermeņa temperatūru
Rāpuļu, abinieku un zivju galvenās pazīmes (uzbūve, dzīvības procesi)
Ieteikumi skolotājam

Temats ir piemērots, lai rosinātu izpratni par to, kā dzīvnieku uzbūve ir saistīta ar vidi, kurā tie dzīvo. Izmantojot shēmas, jāizskaidro, kāpēc šiem dzīvniekiem ir lēna vielmaiņa (viens asinsrites loks, maisveida plaušas), kā ķermeņa sega ietekmē gāzu maiņu (abinieku mitrā āda daļēji nodrošina elpošanu, rāpuļiem sausās ragvielas zvīņas neļauj notikt gāzu maiņai caur ādu), kāpēc visi abinieki vairojas ūdenī. Ja skolā ir pieejami zivju, abinieku balsu ieraksti, tos ieteicams atskaņot.
Svarīgi skolēnus iepazīstināt ar Latvijā sastopamajām rāpuļu un abinieku sugām, ar saimnieciski nozīmīgākajām zivju sugām, kā arī to aizsardzības nepieciešamību.