BIOLOĢIJA
8. klase 4. temats Mugurkaulnieki ar nepastāvīgu
ķermeņa temperatūru
Rāpuļu daudzveidība, pielāgotība videi un nozīme dabā
Ieteikumi skolotājam

Mācot par rāpuļu daudzveidību Latvijā, ieteicams izmantot izveidotos vizuālos atbalsta materiālus.