BIOLOĢIJA
8. klase 4. temats Mugurkaulnieki ar nepastāvīgu
ķermeņa temperatūru
Abinieku daudzveidība, pielāgotība videi un nozīme dabā
Ieteikumi skolotājam

Mācot par abinieku daudzveidību Latvijā, ieteicams izmantot izveidotos vizuālos atbalsta materiālus.