BIOLOĢIJA
8. klase 4. temats Mugurkaulnieki ar nepastāvīgu
ķermeņa temperatūru
Zivju daudzveidība, pielāgotība videi un nozīme dabā
Ieteikumi skolotājam

Lai skolēnus iepazīstinātu ar vienu no zivju vecuma noteikšanas metodēm (pēc zvīņām), skolotājs organizē laboratorijas darbu, kurā izmanto dažādu zivju zvīņas, lupu un mikroskopu. Veicot šo darbu, noteikti jāatzīmē, ka gada riņķu veidošanos ietekmē barības daudzums.