BIOLOĢIJA
8. klase 4. temats Mugurkaulnieki ar nepastāvīgu
ķermeņa temperatūru
Cilvēka darbības ietekme uz rāpuļu, abinieku un zivju izplatību
Ieteikumi skolotājam

Šajā tematā arī jāpārrunā zivju aizsardzības jautājumi, īpaši uzsverot nozvejas negatīvo ietekmi nārsta laikā, jāpārrunā arī par mazo HES būvniecības sekām, zivju ceļu izveides nepieciešamību, makšķerēšanas noteikumiem Latvijā.
Ieteicams pārrunāt jautājumu par eksotisko dzīvnieku turēšanas noteikumiem (par CITES konvenciju un atbildību, kas saistīta ar eksotisko dzīvnieku audzēšanu un aizliegumu iegādāties retas un izmirstošas sugas), par nepieciešamību rūpēties par izvēlēto dzīvnieku tā, lai viņš justos labi, par sekām, kas var rasties, ja pamet eksotiskos dzīvniekus savvaļā.