BIOLOĢIJA
8. klase 4. temats Mugurkaulnieki ar nepastāvīgu
ķermeņa temperatūru

Ko skolēni apgūs šajā tematā?

Šajā tematā, mācoties par rāpuļu, abinieku un zivju galvenajām atšķirībām no citiem dzīvniekiem, skolēni izpratīs, kāpēc šiem dzīvniekiem ir nepastāvīga temperatūra, kāpēc, atšķirībā no putniem, viņi vairumā gadījumu nerūpējas par pēcnācējiem.
Aizraujoši ir mēģināt noteikt abinieku sugas pēc to balsu ierakstiem vai noteikt aptuveno zivju vecumu, pētot zivju zvīņas. Skolēni izvērtēs cilvēka darbības ietekmi uz rāpuļu, abinieku, zivju sugu daudzveidību.
Apgūstot šo tematu, skolēni izpratīs, kā pareizi rīkoties, sastopot rāpuļus dabā vai izvēloties turēt kādu eksotisko rāpuli mājas apstākļos, kā jārīkojas, iekārtojot akvāriju, izvēloties to iemītniekus un kopjot tos.