BIOLOĢIJA
8. klase 4. temats Mugurkaulnieki ar nepastāvīgu
ķermeņa temperatūru
Laboratorijas darbi
Ko stāsta zivs zvīņa?

Darba lapa