BIOLOĢIJA
8. klase 4. temats Mugurkaulnieki ar nepastāvīgu
ķermeņa temperatūru
Vizuālie materiāli
Zivju, abinieku un rāpuļu ārējās uzbūves salīdzināšana Animācija
Zivju vairošanās Animācija
Smilšu krupja riests Video
Latvijas rāpuļi Interaktīvās tāfeles materiāls
Latvijas abinieki Interaktīvās tāfeles materiāls
Ko stāsta zivs zvīņa Datorprezentācija
Zivju vecuma noteikšana Animācija