September, 2022
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
September
September, 2022
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
:
00
to
00:00
“Mācību stundu izpēte personalizētām mācībām”
14. september, 2022. All day
“Mācību stundu izpēte personalizētām mācībām”
15
14
:
00
to
17:30
“Mācīšanās lietpratībai 4.-6. klasē”
15. september, 2022. 14:00 - 17:30
“Mācīšanās lietpratībai 4.-6. klasē”
16
14
:
00
to
17:30
“Mācīšanās lietpratībai 4.-6. klasē”
16. september, 2022. 14:00 - 17:30
“Mācīšanās lietpratībai 4.-6. klasē”
17
18
19
20
21
:
00
to
00:00
“Mācību stundu izpēte personalizētām mācībām”
21. september, 2022. All day
“Mācību stundu izpēte personalizētām mācībām”
22
23
:
00
to
00:00
“Mācību stundu izpēte personalizētām mācībām”
23. september, 2022. All day
“Mācību stundu izpēte personalizētām mācībām”
:
00
to
00:00
“Mācību stundu izpēte personalizētām mācībām”
23. september, 2022. All day
“Mācību stundu izpēte personalizētām mācībām”
24
25
26
:
00
to
00:00
“Mācīšanās konsultantu sagatavošana reģiona vajadzībām”
26. september, 2022. All day
“Mācīšanās konsultantu sagatavošana reģiona vajadzībām”
27
28
:
00
to
00:00
“Mācīšanās konsultantu sagatavošana reģiona vajadzībām”
28. september, 2022. All day
“Mācīšanās konsultantu sagatavošana reģiona vajadzībām”
29
30
13
:
00
to
16:30
“Kā mācīt skolēnus domāt (iedziļināties)? Personalizēta un diferencēta mācīšanās iedziļinoties STEM (matemātikā/ dabaszinātņu moduļos) 7.-9.klasei”
30. september, 2022. 13:00 - 16:30
“Kā mācīt skolēnus domāt (iedziļināties)? Personalizēta un diferencēta mācīšanās iedziļinoties STEM (matemātikā/ dabaszinātņu moduļos) 7.-9.klasei”
13
:
00
to
16:30
“Kā mācīt skolēnus domāt (iedziļināties)? Personalizēta un diferencēta mācīšanās iedziļinoties vēsturē un sociālajās zinībās 7.-12. klasei”
30. september, 2022. 13:00 - 16:30
“Kā mācīt skolēnus domāt (iedziļināties)? Personalizēta un diferencēta mācīšanās iedziļinoties vēsturē un sociālajās zinībās 7.-12. klasei”
01
02
. September