Uzdrīkstos, domāju, radu!

Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs sadarbībā ar Valsts Izglītības satura centru organizē atklāto olimpiādi - konkursu “Uzdrīkstos, domāju, radu!

Mērķis

  • Rosināt skolēnu interesi par dabaszinātnēm, matemātiku un tehnoloģijām.
  • Aktivizēt un padziļināt pētnieciskās darbības, matemātiskās modelēšanas, programmēšanas, radošo prasmju attīstīšanu.
  • Dot iespēju skolēniem iegūt pieredzi problēmrisināšanā, rīkoties jaunās situācijās, radīt produktu, izmantojot inženiertehnisko domāšanu, un demonstrēt prasmi sadarboties.

Dalībnieki

Olimpiādē aicinātas piedalīties 4., 5. klašu skolēnu komandas no visām Latvijas vispārizglītojošajām skolām vai interešu izglītības iestādēm. Komandu veido seši skolēni.

Olimpiādē var piedalīties komanda, kuru veido tikai 4. klašu skolēni vai tikai 5. klašu skolēni, vai 4. un 5. klašu skolēni. Vienu komandu drīkst veidot skolēni no dažādām skolām vai interešu izglītības iestādēm.

Pieteikšanās

Lai pieteiktos Olimpiādei, skolotājs līdz 2020. gada 9. septembrim aizpilda pieteikuma anketu ej.uz/pratnieku-konkurss.

Norise

Olimpiāde sastāv no 3 kārtām:

Pirmā kārta norisinās tiešsaistē - uzdevumu izpildes laiks ir 40 minūtes.

Dalībnieki individuāli pilda organizatoru sagatavotos uzdevumus - matemātika, dabaszinības, programmēšana (Scratch vide). Komandas punktu skaits tiks aprēķināts, saskaitot individuālos rezultātus.

Otrās kārtas ietvaros komandas sagatavo un iesniedz 1-2 minūšu garu video. Video tēma un nosacījumi tiks paziņota komandām, kuras iekļūs otrajā kārtā.

Fināla kārta tiek organizēta 2 daļās:

Fināla I daļa

Uzdevumu izpilde stacijās šādās jomās: programmēšana Scratch vidē (pamatelementi), matemātika, dabaszinības. Katra komanda dalās trīs pāros. Katrs pāris pārstāv savu komandu citā stacijā. Skolēni kopā ar skolotāju iepriekš par to ir vienojušies un norādījuši pieteikuma anketā.

Fināla II daļa

Inženiertehniska objekta (piemēram, auto modeļa, tilta vai kādā cita modeļa) veidošana kopā visai komandai.

Konkursa kopējais nolikums pieejams šeit.