1. uzdevums


antwrp.gsfc.nasa.gov/ apod/ap950813.html

Saules virsmas (fotosfēras) vidējā temperatūra ir 5800 K. Fotosfērā atrodas galvenokārt ūdeņraža atomi. Vai visi ūdeņraža atomi var aizlidot no Saules virsmas, ja otrais kosmiskais ātrums uz Saules ir 6,1·  105 m/s?

Tālāk

Atbilde

Nē, jo fotosfērā vH »8500 m/s.