2. uzdevums


Grafikā  doti punkti, kas raksturo vienas un tās pašas gāzes masas dažādus stāvokļus (A, B, C, D un E). Punktā E gāze atrodas 300 K temperatūrā. Nosaki, kurš no grafikā attēlotajiem punktiem raksturo gāzes stāvokli 150 K temperatūrā!

Tālāk

Atbilde

Punkts B.