5. uzdevums


Meteoroloģiskās zondes balona tilpums Zemes virsmas tuvumā ir 1,0 m3, atmosfēras spiediens 100 kPa, gaisa temperatūra 18 °C. Paceļoties gaisā, atmosfēras spiediens samazinās par 1 % uz katriem 80 m, un balona tilpums palielinās līdz 1,2 m3. Pieņem, ka gaisa temperatūra šajā augstumā ir 10 °C. Aprēķini, cik lielā augstumā atrodas meteoroloģiskās zondes balons!

Tālāk

Atbilde

h = 1560 m.