4. uzdevums


Grafikā attēlota gāzes lielumu maiņa izoparametriskajos procesos, ja gāzes masa ir nemainīga.

  • Nosaki izoparametrisko procesu veidu!
  • Kā mainās gāzes lielumi katrā no posmiem?

Tālāk

Atbilde

Posms p V T
1→2 const
2→3 const
3→4 const