2.1. Iekšējā enerģija

Vielas iekšējā enerģija U ir visu vielā esošo molekulu kinētiskās un potenciālās enerģijas summa. Ideālās vienatomu gāzes iekšējā enerģija ir gāzes visu molekulu siltumkustības kinētisko enerģiju summa, jo ideālās gāzes modelī neņem vērā molekulu savstarpējo mijiedarbību un tai atbilstīgo potenciālo enerģiju:

     NA     


kur U - iekšējā enerģija, m - gāzes masa, M - gāzes molmasa, N - molekulu skaits, R = 8,31 J/(mol·K) - universālā gāzu konstante,
T - absolūtā temperatūra, NA - Avogadro skaitlis.