4. uzdevums


© Inese Dudareva 2005
Lampa

Lampas daktī kapilāru šķērsgriezuma rādiuss ir 0,18 mm. Degmaisījuma šķidrums kapilāros paceļas 5 cm augstumā. Degmaisījuma šķidruma blīvums ir 800 kg/m3. Aprēķini degmaisījuma šķidruma virsmas spraiguma koeficientu. Pieņem, ka brīvās krišanas paātrinājums ir 10 m/s2!

Tālāk

Atbilde
σ = 3,6·10–2 N/m.