5. uzdevums


http://www.vv.vak.lv/content.asp?ID=56&what=38
Salaspils kodolreaktors

Kodolreaktorā siltumenerģiju, kas rodas kodolu šķembām bremzējoties, no aktīvās zonas aizvada pa caurulēm, kurās cirkulē auksts ūdens. Aprēķini, cik m3 ūdens, kas sasilst par 10 °C, izmanto ik sekundi, ja no kodolreaktora aktīvās zonas aizvadāmais siltuma daudzums ir 1,5 GJ sekundē.

Tālāk

Atbilde
V = 36 m3